Dokumenty historyczne

Jedna z pierwszych w Polsce rekomendacji oferty po konkursie na ubezpieczenie Wszystkich ryzyk budowy Terminala Cargo
w Moskwie (Ustawowy wymóg "dogonił" rzeczywistość dopiero po 10 latach).