Dokumenty historyczne

Polisa na ubezpieczenie ruchomości domowych dla cudzoziemców z 1991 r. płatna w dewizach, gwarantująca wypłatę odszkodwania również w dewizach.