AKTUALNOŚCI

Warianty Ubezpieczenia

Dzięki dużej liczbie dostępnych wariantów, różniących się zakresem świadczeń zdrowotnych, pracodawca może wybrać zakres odpowiadający z jednej strony potrzebom swoich pracowników, a z drugiej - swoim możliwościom.

W ofercie posiadamy warianty odpowiadające firmom, które chcą zapewnić pracownikom podstawową opiekę zdrowotną, jak
i warianty zapewniające pełną opiekę zdrowotną. Dodatkowo oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązanie sytuacji wynikającej
z ustawowego obowiązku zapewnienia pracownikom opieki z zakresu medycyny pracy.

W ramach ubezpieczenia medycznego oferujemy 5 standardowych wariantów różniących się zakresem świadczeń zdrowotnych. Warianty występują w formie indywidualnej, w której ubezpieczeniem objęty jest tylko pracownik, oraz w formie rodzinnej, w której
ze świadczeń zdrowotnych mogą korzystać oprócz pracownika również członkowie jego rodziny


W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia oferujemy świadczenia zdrowotne w następującym zakresie:

Zakres świadczeń zdrowotnych Wariant
1 2 3 4 VIP
całodobowa, ogólnopolska infolinia dot. rezerwacji terminów wizyt oraz informacja o usługach
nielimitowany dostęp do konsultacji lekarskich
nielimitowana opieka lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: internista, lekarz rodzinny
nielimitowana opieka lekarzy specjalistów: chirurg ogólny, urolog
pulmonolog, reumatolog
pediatra ( w ramach Pakietu Rodzinnego)
dermatolog, ginekolog, laryngolog, neurolog, neurochirurg, okulista
alergolog, gastrolog, kardiolog
chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, diabetolog, endokrynolog, hematolog, onkolog, ortopeda
dietetyk, l. chorób zakaźnych, nefrolog, proktolog, psychiatra, psycholog
zabiegi ambulatoryjne
diagnostyka laboratoryjna
badania biochemiczne
diagnostyka cukrzycy
diagnostyka niedokrwistości
badania hematologiczne
badania serologiczne
badania moczu
badania radiologiczne
badania czynnościowe
ambulatoryjna opieka pielęgniarska
szczepienia wraz z konsultacją lekarską - przeciw grypie
badania ultrasonograficzne
prowadzenie ciąży
diagnostyka miażdżycy
badania kału
badania cytologiczne
badania hormonalne
badania endoskopowe
nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna
konsultacje profesorskie przebiegu leczenia
diagnostyka chorób tarczycy
badania immunologiczne oraz diagnostyka alergii
badania bakteriologiczne
badania mykologiczne (drożdże, grzyby, pleśnie)
badania histopatologiczne
markery nowotworowe
tomografia komputerowa (TK)
rezonans magnetyczny (NMR)
wizyty domowe
szkoła rodzenia
diagnostyka choroby wieńcowej
konsultacje profesorskie
szczepienie p.:WZW B, WZW A, WZW A+B, p. odkleszczowemu zapaleniu opon i mózgu
- profilaktyczny przegląd stanu zdrowia bez skierowania od lekarza
- badania diagnostyczne (m.in.:morfologia, opad krwinek, glukoza/cukier, mocz, cholesterol, trójglicerydy, wymaz)
- badania radiologiczne (klatki piersiowej, USG piersi, mammografia, USG prostaty)
- badania czynnościowe (EKG spoczynkowe)
składka dla firm zatrudniających od 5 do 9 pracowników
składka indywidualna 41 69 85 110 brak
rodzinna brak 173 211 276 brak
składka dla firm zatrudniających od 10 do 19 pracowników
składka indywidualna 31 54 66 86 130
rodzinna brak 135 165 217 325
składka dla firm zatrudniających od 20 do 49 pracowników
składka indywidualna 30 51 63 83 130
rodzinna brak 128 157 205 325

opcje dodatkowe:
rehabilitacja (kinezyterapia, fizykoterapia - elektroterapia i terapia ultradźwiękowa)
chirurgia jednego dnia (operacje: przepuklin, torbieli, żylaków kończyn dolnych, wyrostka robaczkowego, pęcherza, żółciowego, stawów, otolaryngologiczne odbytu, cewki moczowej, z zakresu chirurgii ręki, okulistyki, ginekologii i inne
stomatologia (przegląd profilaktyczny, stomatologia zachowawcza, chirurgia, diagnostyka rentgenowska)

Dodatkowo w ramach każdego wariantu
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE dla UBEZPIECZONEGO oraz jego RODZINY
1) W razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku:
Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza
Transport medyczny z osobą bliską z miejsca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej
Transport medyczny z osobą bliską z zakładu opieki zdrowotnej do miejsca zamieszkania
Transport medyczny z osobą bliską z zakładu opieki zdrowotnej do zakładu opieki zdrowotnej
Organizacja procesu rehabilitacyjnego
Organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich zachorowania
Organizacja prywatnych lekcji
Organizacja opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka
Opieka pielęgniarki po hospitalizacji
Pomoc domowa
Pomoc medyczna za granicą
2) W razie nieszczęśliwego wypadku:
Wizyta pielęgniarki
3) Gdy nadejdzie najgorsze:
Pomoc psychologa
4) Gdy potrzebna jest informacja:
Usługi informacyjne dot. placówek zdrowia, ich funkcjonowania, działaniu leków, przeciwwskazaniach, zabiegach rehabilitacyjnych, placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, badaniach kontrolnych, szczepieniach itp
5) Dostęp do linii "Baby Assistance":
Informacje o objawach ciąży, badaniach prenatalnych, szkołach porodu, karmieniu i pielęgnacji noworodka, obowiązkowych szczepieniach itp.
6) Gdy urodzi się dziecko:
Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem
7) Gdy pomocy potrzebuje jedno z rodziców Ubezpieczonego lub jedno z rodziców współmałżonka Ubezpieczonego
Pomoc domowa oraz pielęgniarka, transport na wizytę kontrolną, osobisty asystent, dostęp do infolinii medycznej
Pomoc udzielana jest za pośrednictwem operatora Mondial Assistance czynnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku